Kyselyn vastauksia, korjattavaa Turussa

- Eläinhoitolalle uudet tilat äkkiä!

- Vuokra-asuntojen myymis uhka leijuu koko ajan taustalla! Turkuun ei saada lapsiperheitä eikä muitakaan työssä käyviä veronmaksajia ellei täällä ole asumisen turvaa.

- Ruissalon Suomessa ainutlaatuinen tammimetsä on huonossa kunnossa. Kaupungin tulisi viipymättä karsia metsän toisarvoista puustoa ja tukea tammien säilymistä ja uusiutumista. Ruissalo on Turun hienoimpia nähtävyyksiä, se ei saa tuhoutua.

- Liikennekulttuuri rempallaan. Enemmän valvontaa ja nopeusrajoitusten tarkkailua.
Aikuisten pyörät pois jalkakäytäviltä.

- Turun huono talous ja julkisen puolen toimimattomuus. On turhauttavaa seurata Turun jatkuvaa poliittista vääntämistä, vastakkainasettelua ja päättämättömyyttä useinkin aika mitättömistä asioista. Julkisen puolen ongelmien ratkaisu vaatisi pikemminkin yhteistyötä ja aitoa kehittämistä (ei kuristamista) oikeiden asioiden parissa, jotta jotakin kehitystä saataisiin aikaan. Asiat mättävät aika pahasti kouluissa (opettajien määrä, luokkakoko, järjestys, kiusaaminen); Kouluihin tarvitaan lisää oppilaistaan välittäviä opettajia, ei terveydenhoitajia tai kuraatoreita. Terveydenhuolto puolestaan tarvitsee lisää lääkäreitä ja terveydenhoitajia. Turku tarvitsee tuottavaan yritystoimintaan ystävällistä ilmapiiriä, jotta saadaan lisää tuottavia työpaikkoja eikä kuluttavia työpaikkoja sosiaalipuolelle ratkomaan huonosta ilmapiiristä, henkisestä pahoinvoinnista, päättämättömyydestä ja työttömyydestä johtuvia ongelmia.

- Verotusta voisi kaikin puolin keventää.

- Talous on huonossa kunnossa, valtuutettujen asia pistää asiat kuntoon.

- Päätöksenteko tuntuu hankalalta... päätösten toimeenpano pikkuisen hidasta... taitaa olla tasavahvojen puolueiden aiheuttama "halvaantuminen"

- Taloutta ei kyetä hoitamaan ja suunnittelemaan asianmukaisesti ja hyvää taloudenhoitoa noudattaen, koska päättäjät eivät osaa tehdä yhteistyötä eivätkä ymmärrä kokonaisuuksia. 

- Eläinhoitolan rakennusasia junnaa paikallaan.Miksi päätöstä ei saada aikaan vaikka rahatkin on jo luvattu? Liikennekäyttäytyminen on kuin villistä lännestä; vähintään kaksi autoa ajaa päin punaisia joka risteyksessä.Sekunttinäytöt risteyksiin kertomaan kuinka kauan valo vielä palaa vihreänä / punaisena.

- Olen sitä mieltä, että Turun ja ympäristökuntien on välttämätöntä yhdistyä suuremmaksi kokonaisuudeksi, koska nyt kunta no. 853 vastaa koko seudun palvelujen kuluista ja kaikenlaisista suuren keskittymän lieveilmiöistä, kun taas ympäristökunnat nappaavat verotulot.  Toki keskituloiset pientalon asukas-lasiperheet asuntolainoineen ovat melkoisia palvelujen käyttäjiäkin.  Tilanne on kuitenkin nyt täysin kestämätön ja johtaa samalla järjettömään osaoptimoituun rahankäyttöön koko seudulla.  Osasyy on toki Turussa itsessään, kun on systemaattisesti häätänyt veronmaksajat, niin yritykset kuin henkilöt, pois kunnasta vuosien saatossa. Kaupan ja teollisuuden luomat uudet työpaikathan sijoittuvat nyt monissa kohdin kaupungin rajojen ulkopuolelle.  - Käsittämättömän vetovoimainen Turku silti tuntuu olevan, kun keskellä ei mitään 12 km keskustasta yhden sillan takana ollaan valmiit maksamaan 1200 m2 metsätontista 80.000 euroa kauppahintaa tai 4.000 euroa vuosivuokraa vain siitä ilosta että joka ikkunasta näkyy samanlainen unelmatalo kuin itsellä…

- Turkulainen päätöksentekokulttuuri on naurun asia muualla. Virkamieskunta ei palvele Turkua (esim. rakennuslupa-asiat, meidän mökki kiertänyt jo kymmenkunta kokousta ja käsittelyä)

- Odotan Turun panostavan syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten aktivoimiseen joko kuntouttavan työtoiminnan tai työllistämisen avulla. Kuten Lasse sanot, kukaan ei voi syödä enemmän kuin tienaa - minusta vastikkeetonta etuutta ei pidä saada. Tarpeellista tekemistä on aina: auttamista, avustamista, siistimistä, alueiden kunnossapitoa - eikö?

- Vanhustenhuolto  

- Perusterveydenhoito kaipaa lisää panostusta! Koulujen peruskorjausinvestoinnit tarpeellisia.

- Terveydenhuollossa liikaa supistuksia.

- Vanhustenhoito, koulujen luokkakokoasiat, kirjastot, lastenhoitoasiat, jätehuolto, eihän näitä saa kuntoon kuin rahalla.

- Turun sijoitus oli maanlaajuisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana noin 400 kuntaa, päälle kahdensadan, kun vertailtiin kuntien lapsiystävällisyyttä…

- Kaupungin passiivinen toiminta tai jopa vastustaminen  esim. uusia vesihuoltohankkeita perustettaessa on erittäin tuomittavaa. Pitäisi nimenomaan edesauttaa osuuskuntien tai yhtymien perustamista, jotka rakentavat viemärilinjoja.

- Kunnallispolitiikka, hallintokulttuuri ja seutuyhteistyö. Väkeä on palkattu liikaa kaupungin suojatöihin. Kehityshankkeiden läpivienti on ollut liian hidasta. Luottamusmiehistöstä tulisi vaihtaa pois kaikki vanhat parrat, ja ylempi virkamiehistö tulisi vaihtaa pikkuhiljaa henkilöstöön, joka on motivoinut työhänsä ja jolla on edes auttavat taidot henkilöstöhallinnosta. Turun kaupungin luottamusmiesten sekä virkamiesten yhteistyökyky talousalueen muiden kuntien kanssa on ollut luokatonta vuosikymmeniä. Turun tulee olla nöyrä ja olla vähän aikaa lakki kourassa talousalueen muiden kuntien edessä niin, että luottamus Turun yhteistyökykyyn paranisi.

- Kyllä se on taloudenpito kaikenkaikkiaan. Punainen lanka on hukassa. Kukaan ei ole tosissaan sitoutunut talouden kuntoon laittoon. 

- Olemme edelleen hyvin vahvasti median pilan kohteena enkä sitä lainkaan rivikaupunkilaisena ihmettele. Toisin sanoen valtuustoista pitäisi saada tietyt ajastaan jääneet ja ikuisesti valittavat henkilöt pois kokonaan mutta se lienee utopiaa. Lassen kaltaisia
tarvitaan nyt viimeistään. Kaupungin ytimestä pitäisi siis aloittaa. Päätöksenteko on täällä todella surkealla tasolla edelleen. Tehdään päätöksiä, joita kumotaan ja jankataan tarpeettomia hankkeita, jotka eivät johda mihinkään.

- Vanhukset. Heille tarvitaan riittävästi hoitohenkilöakuntaa ja hoitohenkilökunnalle on maksettava riittävä ja kannustava palkka. 

- Finnairin on lopetettava Turun kentän alasajo.

- Rakennusvalvonta ja lupa-asioissa kestää kauan.

- Hallintoa on vähennettävä, kustannuksia näin alas.

- Alijäämäinen talous, josta aiheutuu tarpeeton eristäyminen ja negatiivinen imago.
Iso remontti ja kaupungin talous ylijäämäiseksi!

-Perusterveydenhuolto toimii jäykästi. Lääkäriajanvaraus nettiin, samoin muut ajanvaraukset, yksityispalvelujen käyttö vaihtoehdoksi.

- Illalla jokivarsi ja kävelykatu rauhaton.

- On otsaluullakin nähtävissä, että rahaa käytetään koko ajan sekä vääriin kohteisiin että väärällä tavalla.  Kumman rahaa sinä käytät järkevämmin, ansaitsemaasi omaa rahaa, vai rahaa joka on tullut jostakin käyttöösi tai varoja joiden lähdettä ja rajallisuutta et edes tiedosta? 

- Mitä nää autot torilla tekee, kyllä torin pitää olla ihmisten käytössä.

- Vesihuolto pitäisi saada kuntoon, vettä haaskaantuu putkivuodossa.

- Kyllä Turussa voisi olla oleellisesti parempi sopimuksentekotaitoa.

- Keskusta näivettyy jos mitään ei tehdä.

- Turkuun kunnon yli 40-kymppisten tanssiravintola.

- Rollaattorilla pitäisi päästä bussiin ilmaiseksi, niinkuin lastenvaunutkin.

 - Terveydenhuolto. Yksinkertaisesti tärkein perusoikeus kuntalaisille. On pidettävä huolta,
että henkilökuntaa on ympäri vuoden riittävästi.

- Vanhustenhuolto, esim. Runosmäen vanhankoidin demettiaosastolla, ei ole ollut edes kunnollisia yöasuja vanhuksille. EI OLE RAHAA HANKKIA!  Onneksi eräs yrittjä hankki vanhuksille yöasut!

- Liikenne.Asennekasvatus aloitettava kotona.

- Maahanmuutajien kotoutus suomalaiseen yhteiskuntaan vaatii kolmea asiaa
suomenkielen oppimistaX3 siksi riittävän pitkiä kursseja on järjestettävä kaikille

- Kaupungin tiedotus ontuu tai on suunnattu väärin

- Virkamiesten ja valtuuston välit   ---paras päätös ei voita! Virkamiehet kaupunkia varten eikä päinvastoin.Virkamiehillä on virkavastuu. Valtuustonjäsenillä tulee olla selkeästi enemmän tietotaitoa asioista,jotta he pystyvät perustelemaan ehdotuksensa.

- Turku liputtaa tonttipolitiikallaan lapsiperheet ja samalla veronmaksajat ympäristökuntiin. Tontteja löydyttävä.

- Turun huono maine jopa Suomen rajojen ulkopuolella. Turkua mollataan jokapuolella. SDP vahvat paikalliset vaikuttajat ovat vanhanaikaisia kähmiöitä.