Lassen ajatuksia

  Terve turkulainen Tuttavani!

 

 

Tärkeitä asioita minulle ovat välittäminen, suvaitsevaisuus, kannustavuus ja ihmisten omavastuu:

 

1. Kaupunkimme osallistuu lastemme kasvattamiseen, monin tavoin. Haluan, että päivähoito, koululaitos ja oppilaitokset saavat resursseja oikeudenmukaisesti. Pikkulapsien pitää saada käydä lähikouluja ja luokkakokojen on oltava riittävän pienet, jotta laadukas opetus on mahdollista. Rahat on pantava koulutuksen tason ylläpitoon ja kehittämiseen, mutta muutoksiinkin on pakko reagoida, jolloin kouluverkkouudistuksiakin on tehtävä. Haluan ehdottomasti pitää kiinni ja parantaa kouluopetuksen tasoa ja tukea oppilaiden ja opettajien jaksamista ja osaamista. Koululaitoksessa ei pidä maksaa turhista seinistä ja hallinnosta vaan hyvästä tasokkaasta opetuksesta ja monipuolisista valinnaismahdollisuuksista.

 

2. Monenlainen seuratoiminta ja vapaaehtoistyö on nykyajan talkootoimintaa ja tätä työtä tehdään aivan uskomaton määrä ja lähes kaikki vapaaehtoisvoimin. Työtä tehdään tietenkin omien lasten tai kavereiden hyväksi mutta samalla se on merkittävää vanhemmuuden jatkamista ja ulottamista myös toisten lasten ja nuorten hyväksi. Minunkin perheeni on ollut antamassa tätä panosta, mutta varmasti olemme enemmän saaneet kuin antaneet. Arvostan kaikkia näitä toimijoita suuresti, KIITOS.

 

3. Kulttuuri on kasvatuksen jatke. Turun kulttuurielämää olen valmis kehittämään.Emme elä pelkästä vedestä ja leivästä, vaan rakkaudesta ja kulttuurista. Kulttuuri pitää mielemme kasassa.

 

4. Maailmamme on muuttunut kovaksi, suorituskeskeiseksi ja ahneeksikin sekä kovin yksilökeskeiseksi. Viime tragediat todistavat yksittäisten yksilöiden valtavan surullisia ratkaisuja. Jos yksilöt haluavat toimia noin, niin rehellisesti, tuskin kukaan tai mikään pystyy estämään tekoja, vaikka mitä tehtäisiin.

Lääkkeet nuorten ja muiden ihmisten tuskaan eivät löydy helposti, yksi oleellinen asia on se hyvä koossapitävä liima, jota saamme kanssaihmisistämme. Nuorten kohdalla erityisesti vanhemmuus korostuu, mutta kaikilla kyse on myös sukulaisten, ystävien ja kavereiden ja naapureiden tuottamasta yhteisöllisyydestä. Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden jatkeena merkittävällä tavalla ovat edellä mainitsemani koulun, opetuksen, terveyspalvelujen ja luokkakavereiden yhteenliittymä sekä harrastusten tuomat kaverit ja vanhemmuudenjatkajat ja kulttuuripalveluiden antamat positiiviset, mieltä kohentavat elämykset.

Kaupunki tukee em. toimintaa monin tavoin, ja haluaisin olla varmistamassa ja jollain tavoin näitä yhteensovittamassakin. Lapsiin ja nuoriin on kaikkien panostettava, heillä on koko elämä edessään.

 

5. Ikäihmisistä meidän on myös pidettävä hyvää huolta. Erityisesti meidän on tarjottava mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asuminen on yleinen toive. Kun hoitoasuminen tulee välttämättömäksi, on paikkoja oltava riittävästi käytössä. Turkuun on viime vuosina rakennettu merkittävän paljon uusia palveluasuntomahdollisuuksia ja parhaillaankin on rakenteilla useita kohteita.

 

6. Me kaikki elämme työstä ja sen hedelmistä, kärjistäen emme elä, jos töitä ja toimeentuloa ei ole. Turun pitää edistää kaikin mahdollisin keinoin elinkeinoelämämme vireyttä ja kasvua ja sitä kautta työpaikkojen määrän lisääntymistä, mm. kaavoitus- ja tonttipolitiikalla sekä myötämielisellä suhtautumiselle yrittäjyyttä kohtaan. On hienoa että talous Suomessa ja erityisesti Turun seudulla on nyt orastavassa kasvussa. Sitä ei saa pilata tai haitata ainakaan kuntapäättäjien toimesta.

 

7. Turulla on selkeä ruutukaava. Haluan, että kaupunkirakenteemme on tiivis ja keskusta elävä– ikään kuin kaupunkilaisten olohuone. Aikaisempia päättäjiä on kiittäminen jokivarren kuntoon saattamisesta, se on nyt hieno. Tori on mielestäni myös saatava arvoiseensa kuntoon, vihdoinkin.
Kiusantekijät ovat vielä valittaneet torin alustilan vuokrasopimuksesta ja näin edelleen jarruttavat torin remonttia ja kuntoon saattamista.

 

8. Turussa on paljon maahanmuuttajia. Yhteiskuntamme tulee muuttumaan tulevina vuosikymmeninä oleellisesti. Väestöennusteet kertovat kasvavasta työvoiman tarpeesta. Mielestäni on tärkeää, että saamme tänne muuttaneet ja muuttavat ihmiset nopeasti osaksi yhteiskuntaamme ja työntekoon.

 

9. Haluan edistää talouden sekä ekologisuuden säästäväisyys-näkökulmia. Luontoarvot ovat tärkeitä ja tärkeä perintö lapsillemme. Katsokaa nyt esimerkiksi vaikka Itämeren tilaa, sille ja monelle muulle on tehtävä jotain ja pian ja radikaalisti, päästöt on saatava kuriin. Luonnonsuojelu ei toisaalta saa johtaa järjettömyyksiinkään ja kohtuuttomiin ratkaisuihin, miettikää nyt kaupunkilaisjärjellä vaikka liito-oravien pipanoiden löytymisen aiheuttamia hässäköitä ja valituskierteitä. Jos ekologinen tuhlailu on typerää ja jopa turmiollista, niin samaa se on oman tai Turun  talouden kannalta. Kurkkaa kyselyäni näillä nettisivuilla sekä hyväntahdon arvontaa. Kyselyllä toivon mielipiteitäsi oppaakseni ja avukseni ja arvonnalla haluan lämminhenkisesti korostaa säästäväisyyden ja ekologisuuden asiaa.

 

10. Talouden tasapainottaminen on ehdottoman tärkeää. Kaikki ymmärrämme, että ei voi syödä enemmän kuin tienaa. Talousohjelman toimiin on tartuttava. Esimerkiksi sosiaalisesta asumisesta huolehtimiseen meillä on ja pitää olla varaa. Mutta jos kaupunki omistaa muuten aivan normaalisti vuokrattavia asuntoja, niitä tulee voida myydä pois kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Tämä tavallisten vuokrattavien asuntojen omistaminen, ei pitäisi mielestäni kuulua minkään kaupungin strategiaan. Kaupungin varallisuus on kohdistettava oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti mahdollisimman monen kaupunkilaisen hyödyksi. Uskon, että Turulla on päällekkäistoimintojen purulla, rationalisoinnilla ja kaupunkilaisjärkisillä tehostamistoimilla mahdollisuus saada samoilla varoilla enemmän aikaiseksi.  Toinen talouden tarkastelun esimerkki on se, että kaupungin palvelujen laadun tason tulee olla hyvää ja tarkasti kuvattuja. Turun pitää ostaa palvelunsa sieltä mistä se on turkulaisille kokonaisuutena edullisinta. Tällä tarkoitan sitä, että useimmiten on varmaankin edullisinta ostaa palvelu omalta tuotannolta, mutta silloin kun on edullisempaa ostaa tuotanto ulkoa, niin, silloin niin pitää tehdä. Kaikki muuhan olisi turkulaisten varojen haaskaamista.  Päättäjien ja luottamushenkilöiden on ajettava kokonaisuuksien etuja.

 

Olen tarmokas ja halukas tekemään työtä ja oikeudenmukaisia päätöksiä kotikaupunkimme ja turkulaisten parhaaksi.

 

                                                          Lindholmin Lasse

 

 

 

   

 

Yhteystiedot

 

NimiPuhelinSähköposti
Lindholmin Lasse0400 526 294lasse.lindholm@iki.fi